เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ผลงานของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ การแข่งขันโดรนท่องโลก ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับประเทศ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
1
^