เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมผู้บริหารผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 20 พฤษาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารผ่านระบบ Video Conferenceโดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการเทคนิคสระแก้ว
1
^