เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือเพื่อการป้องกัน

วันที่ 21 พฤษาคม 2564
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วร่วมกับโรงพยาบาลวัฒนานครได้จัดกิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ เพื่อการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
^