เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ

วันที่ 24 พฤษาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วร่วมกับโรงพยาบาลวัฒนานครได้จัดกิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ เพื่อการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายใต้โครงการ
1
^