เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

จัดการประชุมผู้ประกอบการร้านค้า ภายในวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

วันที่ 25 พฤษาคม 2564
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมผู้ประกอบการร้านค้า ภายในวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
1
^