เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมครูที่ปรึกษานักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1

วันที่ 25 พฤษาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมการประชุมครูที่ปรึกษานักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1เพื่อติดตามข้อมูลการติดต่อของนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำภาคเรียน
1
^