เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประเมิณผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

วันที่ 27 พฤษาคม 2564
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมิณผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564
1
^