เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ

วันที่ 31 พฤษาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2564 และร่วมให้การต้อนรับ
1
^