เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันที่ 2 มิถุนายน 2564
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น
^