เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ร่วมต้อนรับ ท่านอรรถพล สังขวาสี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ให้เกียรติมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัย ในการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
1
^