เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ได้มอบหน้ากากอนามัยและสเปร์แอลลกอฮอล์ ในกิจกรรมพัฒนา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้มอบหน้ากากอนามัยและสเปร์แอลลกอฮอล์ ในกิจกรรมพัฒนา และต่อยอดนวัตกรรม ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(โคโรนา19)
1
^