เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการนิเทศ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564
1
^