เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการดูแลผู้เรียน

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน และการดูแลผู้เรียน รวมถึงการเตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
1
^