เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมการประเมิณศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการสถานศึกษา

วันที่ 24 มิถุนายน 2564
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดกิจกรรมการประเมิณศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2564
1
^