เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ ดำเนินการจัดทำหุ่นยนต์

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ ดำเนินการจัดทำหุ่นยนต์เปิดพิธีและป้ายเปิดพิธี
1
^