เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ดำเนินการทดสอบหุ่นยนต์ส่งอาหารและเวชภัณฑ์

ดำเนินการทดสอบหุ่นยนต์ส่งอาหารและเวชภัณฑ์ ยา ดำเนินการส่งมาจากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ ใช้ในการสาธิตในงานพิธีเปิดครับ
1
^