เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19ในบริเวณพื้นที่วิทยาลัย

วันที่ 28 มิถุนายน 2564งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19ในบริเวณพื้นที่วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^