เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
1
^