เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ลดธงครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัยแด่ ประธานาธิบดีแห่แห่งสาธารณรัฐเฮติ

วันที่ 14กรกฎาคม 2564
กิจกรรมหน้าเสาธง และลดธงครึ่งเสาเพื่อไว้อาลัยแด่ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮติ
1
^