เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประชุมผ่านระบบออนไลน์
1
^