เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมิณผลการป้องกันการแพร่ระบาด

วันที่ 2 สิงหาคม 2564
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมิณผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2564
1
^