เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ดำเนินการนำส่งมอบนวัตกรรมและอุปกรณ์สู้ภัยโควิด 19

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2564 ดำเนินการนำส่งมอบนวัตกรรมและอุปกรณ์สู้ภัยโควิด 19 จากกิจกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยสู่สถานศึกษาและเครือข่ายความร่วมมือ ตามโครงการ ศธ
1
^