เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ส่งมอบนวัตกรรมและอุปกรณ์สู้ภัยโควิด 19

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 ดำเนินการนำส่งมอบนวัตกรรมและอุปกรณ์สู้ภัยโควิด 19 จากกิจกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยสู่สถานศึกษาและเครือข่าย
ความร่วมมือ ตามโครงการ ศธ ห่วงใยประชาชนช่วงสถานการณ์โควิด – 19
1
^