เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้เข้าร่วมกาประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM)
1
^