เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

โครงการสัมมนาเรื่องสิทธิผู้บริโภคที่ได้รับในกิจการกระจายเสียงฯ

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน-นักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์เข้าอบรมโครงการสัมมนาเรื่องสิทธิผู้บริโภคที่ได้รับในกิจการกระจายเสียงฯ จาก กสทช.
ณ ห้องประชุมเล็กชั้น1 อาคารอาเซียน วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
^