เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การจัดตั้งและการบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพ

วันที่ 19 สิงหาม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วนำโดยนายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วและคณะผู้บริหารได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็น
1
^