เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การจัดตั้งและการบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ

ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)
เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารศูนย์พัฒนาอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัด จำนวน 4 แห่ง
1
^