เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมการจัดทำหลักสูตรอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online)

วันที่ 31 สิงหาคม 2564
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมการจัดทำหลักสูตรอบรมในรูปแบบออนไลน์ (Online)โดย นายศิริพงศ์ ฟองสันเทียะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
1
^