เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วมอบถุงยังชีพช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)จากการดำเนินโครงการเพิ่มและพัฒนาศักยภาพแกนนำ TO BE NUMBER ONE
1
^