เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน

วันที่ 1 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างาน ครั้งที่ 3/2564โดยมีนายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร
1
^