เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมคณะครูผู้สอนนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นปี

วันที่ 3 กันยายน 2564
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมคณะครูผู้สอนนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้นปีของแผนกวิชาเครื่องกลอุตสาหกรรม
โดย นายศิริพงศ์ ฟองสันเทียะ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและคณะครู
1
^