เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

มอบอของขวัญวันเกิดแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

วันเกิดแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษาที่มีวันเกิดระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2564 และมอบของที่ระลึกแก่หัวหน้าแผนกและหัวหน้างาน ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^