เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์

วันที่ 15 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดพิธีเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ผ่านระบบออนไลน์
1
^