เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ
วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าท่ากระบาก บ้านหนองมะอึ ต.โนนหมากเค็ง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
1
^