เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ(หลักสูตรระยะสั้น)

วันที่ 16 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง) ตามนโยบายลดเวลาเนรียนเพิ่มเวลารู้ เรื่อง "การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
1
^