เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เข้าร่วมกิจกรรมงานมุทิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการ ประจำปี 2564

วันที่ 16 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้เข้าร่วมกิจกรรมงานมุทิตาจิตผู้เกษียนอายุราชการ ประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
1
^