เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

"ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา"

วันที่ 17 กันยายน 2564
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ อาชีวศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 "ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตา"
^