เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

มอบนวัตกรรมพ่นหมอกควันแบบRobotให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด

วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วมอบนวัตกรรมพ่นหมอกควันแบบ Robotให้กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.
1
^