เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

จัดอบรมหลักสูตร "โปรแกรม Canva" ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำน

วันที่ 25 กันยายน 2564คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
1
^