เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมการประเมินโครงการอาชีวะต้านยาเสพติด ระดับภาค

วันที่ 27 กันยายน 2564
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมการประเมินโครงการอาชีวะต้านยาเสพติด ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
1
^