เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมประจำปีการศึกษา 2564
^