เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ต้อนรับนายฐปกร รักษาศีลเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการเทคนิคสระแก้ว

วันที่ 30 กันยายน 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการต้อนรับนายฐปกร รักษาศีล เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
1
^