เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมการจัดงานเปิดกิจกรรมเวทีศักยภาพครู นักเรียนในการแลกเปลี่ยน

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมการจัดงานเปิดกิจกรรมเวทีศักยภาพครู นักเรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
1
^