เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ประชุมวางแผนการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมวางแผนการปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
1
^