เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

เตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการงานเปิดกิจกรรมเวทีศักยภาพครู

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการงานเปิดกิจกรรมเวทีศักยภาพครู นักเรียนในการแลกเปลี่ยนความรู้ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุมร่วมใจภักดิ์ สพป.เขต1 สระแก้ว
1
^