เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีเปิดงานเวทีศักยภาพครูและผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงาน "เวทีศักยภาพครูและผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับหลักสูตรฐานสมรรถนะ"
^