เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตร.๙

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศัดราช ๒๕๖๔
^