เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้วได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หัวหน้าแผนกวิชา ครั้งที่ 4/2564โดย นายศิริพงศ์ ฟองสันเทียะ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาราชการในตำแหน่ง
1
^