เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ดำเนินการติดตั้งเสียงตามสายและลำโพงจุดกองอำนวยการลำโพงกระจาย

แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคคอมพิวเตอร์ดำเนินการติดตั้งเสียงตามสายและลำโพงจุดกองอำนวยการลำโพงกระจายเสียงและชุดไฟงานกฐินสามัคคีวัดถ้ำไทรทอง
1
^