เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

ซักซ้อมการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันจันทร์ที่ 8 พ.ย.2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วย ผอ.โรงเรียนธรรมยานประยุต และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE ลงพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะและซักซ้อมการประกวดกิจกรรมในโครงการ
1
^