เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

คณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมการประชุม

คณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference เรื่อง "การชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25664
1
^